เกี่ยวกับประเทศไทย

Tourist attractions in Thailand

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิตของการเดินทางเราต้องไปสัมผัสบรรยากาศและความสวยงามของ

มาดูกันว่ามีที่ไหนที่เคยไปมาแล้วบ้าง

Learn Thai

เรียนภาษาไทย

ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ชนิดของคำ

คำนาม
คำสรรพนาม
คำกริยา
คำวิเศษณ์
คำคุณศัพท์
คำบุพบท
คำสันธาน
คำอุทาน
Thai culture

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ได้รับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรมอินเดีย จีน ขอม ตลอดจนวิญญาณนิยม ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู

ศิลปกรรม

ประเพณีการบวชพระ

ประเพณีวันสงกรานต์

วัฒนธรรมแห่งชาติของไทยเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งสิ่งที่ปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมไทยเดิมไม่มีอยู่ในรูปแบบนั้นเมื่อกว่าร้อยปีก่อน

Important day in Thailand

วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทยมาจากความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย